Czy w każdym formularzu PIT można przekazać 1 procent podatku?

Roczne rozliczenie podatkowe PIT 2014 jest obowiązkowe dla wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, dochody lub przychody opodatkowane podatkiem dochodowym.  PIT należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2015 roku lub nawet wcześniej, jeśli podatnik rozlicza się z fiskusem z wykorzystaniem ryczałtowych metod rozliczenia rocznego.czytaj


Jak ryczałtowiec ma przekazać 1 procent podatku dla OPP?

Uprawnieni do przekazywania na rzecz organizacji pożytku publicznego w rocznych deklaracjach podatkowych PIT są podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową - 18 i 32%, podatkiem liniowym - 19% oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.czytaj

Jak przekazać 1 procent podatku?

„Przekaż jeden procent podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, to nic nie kosztuje!”; takie hasła najczęściej są wykorzystywane w kampaniach społecznych promujących ideę wspierania szczytnych celów za pośrednictwem odpisu 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika.czytaj


Kto i komu może przekazać 1 procent podatku w PIT?

Początek roku jest okresem wzmożonej pracy Urzędów Skarbowej w całej Polsce. To właśnie w tym okresie aż do 30 kwietnia podatnicy będą rozliczać się z fiskusem ze swoich dochodów lub przychodów, jakie pozyskali w poprzednim roku podatkowym, o ile zostały one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.czytaj

Kto może przekazać jeden procent podatku na rzecz OPP?

Rozliczając się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają we właściwych względem swojego miejsca zamieszkania formularze PIT. W jednej z ostatnich rubryk formularza podatkowego PIT 2014 będą mogli wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego, której będą chcieli przekazać 1 proc. swojego podatku należnego fiskusowi.czytaj

Przekaż 1 procent podatku - to nic nie kosztuje!

Działalność charytatywna najczęściej dotowana jest z środków budżetowych, z pieniędzy bogatych filantropów czy osób, które stać na to, aby wesprzeć innych, którym się gorzej powodzi. Tak naprawdę jednak większość podatników w Polsce przy zwyczajnym, obowiązkowym rozliczeniu rocznym za rok 2014 może zachować się jak filantrop i wesprzeć szczytny cel, realizowany przez wybraną organizację pożytku publicznego.czytaj


Przywileje podatkowe OPP

Organizacje Pożytku Publicznego są podmiotami, którym podatnicy mogą przekazać w swoich rozliczeniach PIT 2014 1 procent podatku dochodowego należnego fiskusowi. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik rozlicza się na preferencyjnych zasadach, tj. ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, czy samodzielnie, w indywidualnym formularzu podatkowym składanym w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.czytaj

Czy każdy może przekazać 1 procent swojego podatku dla OPP?

Każda pełnoletnia osoba w Polsce, spełniająca warunki uznania ją za polskiego rezydenta podatkowego, która uzyskała w poprzednim roku podatkowym dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek rozliczenia się z nich z Urzędem Skarbowym.czytaj